generelle betingelser

Generelle betingelser for rejser med Den Grønne Rejse ApS.

REJSEN

Alle rejser er arrangeret af Den Grønne Rejse ApS i samarbejde med lokale turarrangører, hoteller, transportselskaber og andre arrangører.

TILMELDING (AFTALEN)

Tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Den Grønne Rejse ApS, at kunden ønsker at bestille rejsen. Tilmelding er bindende for Den Grønne Rejse ApS, når kunden har gennemført betaling (depositum eller fuld betaling). Ved sin tilmelding bekræfter kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller de pr. e-mail og/eller på www.dengroennerejse.dk meddelte oplyste vilkår for rejsen. Det forventes endvidere, at kunden er bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer bl.a. om klimamæssige forhold på det valgte rejsemål på det valgte tidspunkt.

REJSENS PRIS

En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret fra rejse til rejse. Hvor intet andet er anført, er prisen baseret på indkvartering i standardværelser. Tillæg for særlige ydelser vil være nævnt under hver enkelt rejseydelse. Hvor prisen er oplyst i udenlandsk valuta, gør vi opmærksom på, at betaling kun kan ske i danske kroner omregnet efter bankernes salgskurs på faktureringstidspunktet med et tillæg på 3 %. I alle tilfælde tillægges rejsens pris et beløb til dækning af ekspeditionsgebyr, omkostninger til Rejsegarantifonden samt til forsikring af Den Grønne Rejses ApS’ objektive ansvar iht. Pakkerejseloven.

DEPOSITUM

Samtidig med tilmelding til en rejse betales, med mindre andet er anført på fakturaen, et depositum på 25% af rejsens samlede pris, dog minimum 2.000 kr. pr. person. Sker tilmelding mindre end 61 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Depositum refunderes ikke ved senere afbestilling. En eventuel afbestillingsforsikring indbetales sammen med depositum senest én uge efter modtagelsen af faktura. I tilfælde hvor et transportselskab eller andre samarbejdspartnere kræver tidlig betaling, kan depositum være højere.

SLUTBETALING

Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 61 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt 7–10 dage før afrejsedagen. Op til højtider kan der være behov for, at restbeløbet bliver indbetalt tidligere end normalt. Det kan skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller, der skal garantere, at et værelse er reserveret. Alle betalingsdatoer vil fremgå af fakturaen.

BETALING

Betaling til Den Grønne Rejse ApS kan foretages kontant (dog med begrænsning af beløbsstørrelse på max. 50.000 kr. – se nedenfor), ved bankoverførsel eller ved betaling med kreditkort. Såfremt betaling foretages med kreditkort, forbeholder Den Grønne Rejse ApS sig ret til at opkræve et gebyr svarende til det gebyr kreditkortselskabet opkræver Den Grønne Rejse ApS – jvf. „Lov om Betalingskort m.v.”, §20.

Ifølge loven, må Den Grønne Rejse ApS ikke modtage kontante beløb på over 50.000 kr. Overstiger fakturaen dette beløb, er det muligt at betale 50.000 kr. kontant og resten ved bankoverførsel eller ved betaling med kreditkort.

GEBYR

Ved køb af visse rejser og/eller enkeltydelser, f.eks. hotelophold, billeje eller andre landarrangementer forbeholder Den Grønne Rejse ApS sig ret til at opkræve et reservationsgebyr. Ved ekstraydelser på kundens foranledning, f.eks. bonus registreringer, visumansøgninger, fremsendelse af kopier af billetter og/eller kopier af andre dokumenter forbeholder Den Grønne Rejse ApS sig ligeledes ret til at opkræve et gebyr.

LOKALE SKATTER & AFGIFTER

Alle skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra, er inkluderet i rejsens pris. Imidlertid forekommer der i en del lande turistskatter, som skal betales kontant lokalt. De enkelte lande er suveræne til uden eller med meget kort varsel at ændre eller indføre nye skatter og afgifter. Kunden har ikke krav på refundering af udgifter til sådanne skatter og afgifter.

AFTALER OM SPECIFIKKE YDELSER

Samtlige aftaler om specifikke ydelser – f.eks., men ikke kun – om særlige værelsestyper, måltider, transfers, særaftaler m.v. skal, for at have gyldighed, fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne. Er kunden medlem af en eller flere bonusordninger hos hotelkæder, biludlejningsfirmaer m.v. påtager Den Grønne Rejse ApS sig intet ansvar for, hvorvidt optjente bonuspoints på en rejse registreres på kundens bonuskonti.

KUNDENS ÆNDRINGER

Med mindre andet er anført gælder følgende: For ændringer mere end 61 dage før afrejse betales et ekspeditionsgebyr på 1.000 kr. pr. person. Senere ændringer betragtes som af- og ny bestilling. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en transportbillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere ændringsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

FORTRYDELSESRET / KUNDENS AFBESTILLING

Der er ikke fortrydelsesret jævnfør forbrugeraftaleloven på pakkerejser. Med mindre andet er anført på faktura gælder følgende: Afbestiller kunden mere end 61 dage før afrejse opkræves 50 % af rejsens pris, dog minimum 2.500 kr. pr. person. Afbestiller kunden 61–30 dage før afrejse opkræves 75 % af rejsens pris. Afbestiller kunden mindre end 30 dage før afrejse har kunden ikke krav på godtgørelse. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en togbillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

AFBESTILLING I TILFÆLDE AF KRIGSHANDLINGER, NATURKATASTROFER, SYGDOMSUDBRUD M.V.

Kunden kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden rejsens begyndelse, hvis der på destinationen eller i umiddelbar nærhed af denne indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som i væsentlig grad påvirker leveringen af rejsen eller transporten til destinationen. For at kunne afbestille en rejse uden at skulle betale gebyr, skal de pågældende og uundgåelige ekstraordinære omstændigheder gøre det umuligt at rejse sikkert til en destination ud fra en objektiv vurdering. I ekstraordinære situationer henholder Den Grønne Rejse ApS sig til udtalelser og vejledninger fra myndigheder som Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder m.v.

Kunden har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke yderligere ret til kompensation fra Den Grønne Rejse ApS. Kunden kan ikke afmelde sin rejse gebyrfrit, hvis kunden på bestillingstidspunktet (aftalens indgåelse) kendte eller burde kende til de(n) pågældende begivenhed(er), eller hvis begivenheden(erne) var offentligt kendt.

KUNDENS FORPLIGTELSER

Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og vaccinationer, som er nødvendige for rejsens gennemførelse. Navn i billetter skal altid være i overensstemmelse med det i passet anførte navn. Da det oftest ikke er muligt at ændre navne i billetter efter tilmelding, og da uoverensstemmelse mellem navne i billetter og pas kan føre til transportselskabets afvisning af kunden, er det kundens ansvar, at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne på deltagerne er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne i deltagernes pas. Ligeledes er det kundens pligt umiddelbart efter modtagelse af rejsedokumenterne, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- og efternavne i billetter og øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med hinanden. Den Grønne Rejse ApS påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger kan medføre.

SPECIELT OM BILLETTER

Mange af Den Grønne Rejse ApS’ kunder drager fordel af de mange billettyper, der findes på markedet. Disse billetter kan ikke, med mindre andet er anført, ændres og/eller refunderes. Omfatter rejsen udelukkende transport, gør vi opmærksom på, at Den Grønne Rejse ApS alene optræder som agent for de(t) i rejsen/transporten involverede transportselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Den Grønne Rejse ApS påtager sig således intet ansvar for eventuelle omkostninger som følge af transportselskabets (-ernes) eventuelle misligholdelse af transportaftalen.

TIDER I REJSEPLAN OG BILLETTER

De i billetter og rejseplan anførte tider er altid lokaltider. Kontroller altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Kunden skal med det samme kontakte Den Grønne Rejse ApS, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at Den Grønne Rejse ApS får mulighed for at rette evt. fejl i god tid inden afrejse.

HOTEL CHECK-IN / HOTEL CHECK-OUT

Check-in tid på hoteller verden over varierer, men er typisk mellem kl. 14.00 og kl. 16.00. Ankommer du tidligt til en destination, kan du ikke være garanteret, at dit værelse står klart ved ankomst. Du kan altid deponere din bagage i receptionen og benytte hotellets faciliteter, indtil værelset er klart. På samme måde varierer check-ud tid på hoteller verden over, men typisk er det mellem kl. 10.00 og kl. 13.00. Med mindre andet er anført eller aftalt, er hotellets tidspunkter gældende.

PAS & VISUM

Det er den rejsendes egen pligt selv at undersøge visumregler til hele rejsen og fremskaffe evt. visum samt at sørge for, at passet er gældende min. 6. mdr. efter hjemkomst. Har du planer om at ændre rejseforløbet og rejselængden, kan helt andre regler være gældende. Evt. rejsende med andet pas og statsborgerskab end dansk bør forinden bestilling af rejsen selv undersøge eventuelle visumkrav. Du har også pligt til selv at sørge for gyldigt pas og selv at søge visum, samt give bureauet korrekte oplysninger om bl.a. navn og statsborgerskab. Vi skal gøre opmærksom på, at ekspeditionstiden for visum til visse lande kan være mange uger. Vi påtager os intet ansvar for kunder, der af en eller anden ukendt grund afvises ved indrejse. Nogle lande stiller krav om passende valuta-besiddelse og gyldig returbillet ved ankomsten. Se mere på www.um.dk.

VACCINATIONER

Vi giver oplysninger om vaccinations muligheder men ikke om anbefalede foranstaltninger eller lovmæssige krav, der altid skal indhentes hos en læge. Når vi alligevel giver oplysning om anbefalede profylaktiske vaccinationer, skal det betragtes som en service uden ansvar. Opfyldelsen af vaccinationskrav skal kunne dokumenteres ved internationalt gult certifikat. Se mere på www.vaccination.dk.

OVERDRAGELSE AF REJSEN

Overdragelse af en rejse til en anden person er på grund af regler, der gælder for ydelser leveret af vores underleverandører, oftest ikke muligt.

UDEBLIVELSE, UUDNYTTEDE YDELSER M.V.

Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder kunden sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, herunder f.eks. billetter, vouchers, gyldigt pas, nødvendige visa, vaccinationsattester m.v., har Den Grønne Rejse ApS ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

REKLAMATIONER UNDER REJSEN

Kan en reklamation ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe den for Pakkerejseankenævnet www.pakkerejseankenaevnet.dk.

ARRANGØRENS ANSVAR

Den Grønne Rejse ApS er som teknisk arrangør i medfør af Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre pakkerejser iht. www.dengroennerejse.dk og andre dokumenter udtrykkeligt udstedt af Den Grønne Rejse ApS. Den Grønne Rejse ApS påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden Den Grønne Rejse ApS’ vidende er indgået mellem et andet rejsebureau og kunden, såfremt rejsen eller dele af rejsen er købt hos et andet rejsebureau end Den Grønne Rejse ApS.

ARRANGØRENS ÆNDRINGER ELLER AFLYSNINGER

Den Grønne Rejse ApS forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Den Grønne Rejse ApS kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Såfremt Den Grønne Rejse ApS ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens kunden herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

PRISÆNDRINGER EFTER AFTALENS INDGÅELSE

Den Grønne Rejse ApS forbeholder sig ret til efter tilmelding at ændre prisen på grund af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser samt de valutakurser, indkøbspriser og tariffer, der er anvendt ved beregning af rejsens pris. En prisændring vil blive meddelt kunden snarest muligt og senest 20 dage før afrejse. Overstiger en prisforhøjelse mere end 10% af rejsens pris, kan kunden, uden unødigt ophold skriftligt kontakte Den Grønne Rejse ApS, afbestille rejsen og kræve det indbetalte beløb tilbagebetalt. Sker der ændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

TRUEDE DYR & PLANTER

Den Grønne Rejse ApS gør opmærksom på, at der i henhold til Washington Konventionen og gældende EU-regler er strenge restriktioner omkring handel med truede dyre- og plantearter samt produkter fremstillet heraf. Eksempler på truede dyre- og plantearter: Koraller, konkylier, elfenben, skildpaddeskjold, krokodiller og andre krybdyr. Produkter af denne type og art må ikke indføres i Danmark. For nærmere information henviser vi til Naturstyrelsen: www.naturstyrelsen.dk eller tlf. 72 54 30 00.

PERSONDATAPOLITIK

For at kunne en indgå aftale med Den Grønne Rejse ApS, har vi brug for og indsamler følgende oplysninger: navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse. Vi foretager registreringen af disse oplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres og opbevares hos Den Grønne Rejse ApS. Ansatte hos Den Grønne Rejse ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. De dataansvarlige hos Den Grønne Rejse ApS er ejerne. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Den Grønne Rejse ApS videregives eller sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Den Grønne Rejse ApS har man altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Man har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret. Disse rettigheder har man efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Den Grønne Rejse ApS.

ANSVARSRISIKO

Pakkerejseloven indebærer en form for objektivt ansvar for rejsebureauet overfor kunden. Den Grønne Rejse ApS har derfor tegnet en forsikring, som dækker vores objektive ansvar.

ØVRIGE BETINGELSER

Pakkerejser solgt af Den Grønne Rejse ApS er omfattet af “Lov om pakkerejser”. Rejserne gennemføres i øvrigt efter de af Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af priser, som følge af ændrede indkøbsforhold.

VÆRNETING & LOVVALG

Værneting: Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod Den Grønne Rejse ApS skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

PRIVATLIVSPOLITIK (inkl. cookie-politik)

Når du besøger www.dengroennerejse.dk indsamles der oplysninger for at forbedre din brugeroplevelse af sitet. Vi vil her uddybe hvilke informationer, der bliver samlet samt deres formål.

HVAD ER EN COOKIE?

www.dengroennerejse.dk anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tablet med det formål at genkende den, huske evt. indstillinger, udføre statistik og eventuelt målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Den Grønne Rejse overholder dansk lovgivning, og vi har udarbejdet vores cookiepolitik i henhold til “Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”.

HVOR LÆNGE LEVER EN COOKIE?

Nogle cookies slettes, så snart du forlader et website, andre varer flere år. De fleste cookies har en levetid på 12-24 måneder. Hver gang du genbesøger vores website, forlænges perioden.

SÅDAN SLIPPER DU FOR COOKIES

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få vejledning i, hvordan du undgår at modtage cookies, får en advarsel om cookies eller sletter de cookies, der ligger på din harddisk. Husk at du mister brugervenlige fordele, hvis du ikke vil bruge cookies, f.eks. at sitet ikke længere kan huske de informationer, du ønsker at sende til os.

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi sender kun e-mails med markedsføringsmateriale til dig som f.eks. tilbud, rejseinspiration, invitationer til særlige og relevante rejse-events, hvis vi har din tilladelse. Hvis du ikke giver samtykke til at modtage denne type materiale, sender vi det ikke til dig. Når du skriver dig op til vores nyhedsbrev, kan du til hver en tid få adgang til dine personlige oplysninger, og du kan opdatere dem, slette informationer og helt afmelde dig. Oplysninger kan dog blive overdraget til tredjeparter uden samtykke, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav.

ÆNDRINGER AF RETNINGSLINJER

Internettet og digitale tjenester udvikler sig meget hurtigt. Dette kan medføre, at Den Grønne Rejse ApS bliver nødt til at ændre retningslinjerne for, hvordan vi håndterer personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

I TVIVL – SÅ KONTAKT OS

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om vores website, brugen af cookies eller vores Cookie- og privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os.

Den Grønne Rejse
Siljangade 1
DK-2300 København S
M: +45 53 83 32 10
E: rejsgroent@dengroennerejse.dk

Rejsegarantifonden nr. 3207
CVR: 40722017

Generelle betingelser

Hvad kan vi gøre for dig?